Måste man följa samtalsfrågorna? | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Måste man följa samtalsfrågorna?

Samtalsfrågorna är framtagna för att komplettera videons innehåll och hjälpa gruppen att tillsammans bearbeta vad de just har sett, men det är ingen fara om ni går utanför frågorna eller inte hinner med allihop!