Finns studieguiderna för smågrupperna tillgängliga offline? | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Finns studieguiderna för smågrupperna tillgängliga offline?

Ja, du kan ladda ner dem som PDF-versioner. Du hittar länken under ”Resurser till avsnittet” vid varje avsnitt.