Avsnitt | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Avsnitt

1

Varför ska man be?

”Herre, lär oss att be” I det här första avsnittet av Bönekursen pratar vi om bönens betydelse och de olika teman vi kommer att ta upp under kursen.

Resurser till avsnittet
Se avsnitt
2

Beundran

”Vår Fader, du som är himlen. Låt ditt namn bli helgat.”

I det här avsnittet utforskar vi hur vi kan njuta av Guds närvaro när vi beundrar och tillber honom.

Resurser till avsnittet
Se avsnitt
3

Bön för egna behov

”Ge oss i dag det bröd vi behöver.”

I det här avsnittet tittar vi närmare på vad det är att be Gud möta våra behov.

Resurser till avsnittet
Se avsnitt
4

Förbön

”Låt ditt rike komma.”

I det här avsnittet studerar vi kraften i och vikten av att be för andras behov.

Resurser till avsnittet
Se avsnitt
5

Obesvarad bön

”Låt din vilja ske.” I det här avsnittet pratar vi om utmaningarna med obesvarad bön och hur vi bäst hanterar dem.

Resurser till avsnittet
Se avsnitt
6

Kontemplation

”På jorden så som i himlen.” Det här avsnittet handlar om hur vår relation med Gud kan berikas när vi sitter tysta i Guds närvaro

Resurser till avsnittet
Se avsnitt
7

Lyssnande

”Ge oss i dag det bröd vi behöver.” I det här avsnittet går vi igenom konkreta sätt att lära oss höra Guds röst.

Resurser till avsnittet
Se avsnitt
8

Andlig krigföring

”Rädda oss från det onda.” I det här avsnittet tar vi upp olika sätt att be för att Guds rike ska komma när vi står i en andlig strid.

Resurser till avsnittet
Se avsnitt