Finns det material för ledare? | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Finns det material för ledare?

Ja, det finns en ledarguide med allmänna tips och råd om att hålla kursen och till varje avsnitt finns också en studieguide med frågor och övningar för gruppsamtalen.