Finns videorna tillgängliga offline? | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Finns videorna tillgängliga offline?

Ja, du kan ladda ner dem så du har dem tillgängliga offline. Du hittar länken under ”Resurser till avsnittet” vid varje avsnitt.