FAQs | Bönekursen - Bönekursen

Menu

FAQs

Q.
Kan vem som helst gå Bönekursen?
A.

Bönekursen är framtagen för att hjälpa kristna att utveckla och fördjupa sitt böneliv, men alla som är intresserade av kristen bön är välkomna på kursen.

Q.
Vem har skapat Bönekursen?
A.

Bönekursen har skapats av 24-7 Prayer, en internationell bönerörelse som vill utrusta och träna den världsvida kyrkan i att be.

Q.
Kan jag gå Bönekursen online?
A.

Ja! Under coronapandemin uppmuntrar vi aktivt grupper att hålla Bönekursen online. Vi har satt ihop en guide som tar upp alla de praktiska detaljerna. Du hittar guiden under ”Håll” här på hemsidan.

Q.
Är Bönekursen gratis?
A.

Ja, Bönekursen är gratis att använda i din kyrka eller hemgrupp. Om du vill ge en gåva till 24-7 Prayer är du välkommen göra det.

Q.
Vilken storlek på grupp passar för Bönekursen?
A.

Bönekursen är framtagen med den lilla gruppen i åtanke och fungerar bra i grupper på 4–10 personer. Är ni fler än 10 som ser videon delar ni in er i mindre grupper för gruppsamtal och böneövningar.

Q.
Finns det material för ledare?
A.

Ja, det finns en ledarguide med allmänna tips och råd om att hålla kursen och till varje avsnitt finns också en studieguide med frågor och övningar för gruppsamtalen.

Q.
Jag vill se videorna på min tv – går det?
A.

Ja – du kan använda en HDMI-kabel för att koppla din dator till tv:n, eller så har du en Smart-TV och kan hitta videorna på Youtube.

Q.
Finns Bönekursen på DVD?
A.

Tyvärr har vi inga planer på att ge ut Bönekursen på DVD. Avsnitten kan ses på tv genom att koppla en dator till tv:n via en HDMI-kabel eller genom att söka på ”Bönekursen” på Youtube om du har en Smart-TV.

Q.
Finns videorna tillgängliga offline?
A.

Ja, du kan ladda ner dem så du har dem tillgängliga offline. Du hittar länken under ”Resurser till avsnittet” vid varje avsnitt.

Q.
Finns studieguiderna för smågrupperna tillgängliga offline?
A.

Ja, du kan ladda ner dem som PDF-versioner. Du hittar länken under ”Resurser till avsnittet” vid varje avsnitt.

Q.
Måste man följa samtalsfrågorna?
A.

Samtalsfrågorna är framtagna för att komplettera videons innehåll och hjälpa gruppen att tillsammans bearbeta vad de just har sett, men det är ingen fara om ni går utanför frågorna eller inte hinner med allihop!

Q.
Finns det material som jag kan använda för att marknadsföra Bönekursen?
A.

Ja, vi har satt ihop ett paket med marknadsföringsmaterial som du kan ladda ner. Du hittar länken under ”Håll” här på hemsidan.