Beundran | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Avsnitt 2: Beundran

”Vår Fader, du som är himlen. Låt ditt namn bli helgat.”

I det här avsnittet utforskar vi hur vi kan njuta av Guds närvaro när vi beundrar och tillber honom.

Se avsnitt
Ladda ner: Video: HD (2,22GB)  /  SD (665MB) Studieguiden som PDF

Studieguide smågrupper

1. Inledning

5 minuter

Nyckelvers

”Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.”

Matt 6:9, ekumeniska versionen

 • Veckans tema: I det här avsnittet utforskar vi hur vi kan njuta av Guds närvaro när vi beundrar och tillber honom.
 • Inled med bön.

2. Se videon

20 minuter

Bibeltexter:
Apg 4:24-31

Sammanfattning

 • Börja med att påminna dig om att Gud är Gud.
 •  Tillbedjan hjälper oss att se saker ur rätt perspektiv.
 •  Använd de fyra stegen i BE: Bli stilla. Beundra. Be & begär. Böj dig.

3. Samtala om videon

20 minutes

Om ni är fler än tio deltagare, dela upp er i mindre grupper och samtala om videon utifrån följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest givande eller mest utmanande i videon?
 •  Varför tror du att vi oftast associerar bön med att be Gud om saker, inte med att beundra och tillbe honom?

”Genom att befalla oss att ära Gud bjuder han in oss att njuta av honom.” 

– C.S.Lewis

 • Njuter du av att umgås med Gud? När är bönen mest njutbar? 
 • Pete säger att bön primärt handlar om vår relation med Gud: ”Bön är en relation, inte en transaktion.” Hur förändrar det synsättet ditt perspektiv på att komma inför Gud i bön?
 • I bönen från Apostlagärningarna kunde den första församlingen se på sin kris ur rätt perspektiv genom att tillbe och beundra Gud. Vilka konkreta steg kan du ta den här veckan för att ha en mer tillbedjande attityd i din vardag?

4. Öva

15 minuter

Praktisera tacksägelse och lovprisning utifrån Psalm 8.

Läs Psalm 8 högt i gruppen. Ni kan läsa några verser var eller så läser en person hela psalmen. Ta sedan en stund för att Bli stilla och Beundra:

Bli stilla: Be alla i gruppen sitta tysta en liten stund och själva bjuda in den helige Ande att hjälpa dem att reflektera över det ni läst/hört.

Beundra: Uppmuntra alla i gruppen att tala ut böner av beundran. Uppmuntra dem även att tacka Gud för en eller ett par saker i sitt liv. Kanske vill de använda Psalm 8 som inspiration.

Om ni har tid och du känner att det skulle fungera i gruppen kan ni även fortsätta med stegen Be & begär och Böj dig.

Verktygslådan Följande böneverktyg hittar du på: Beundran

bonekorsen.se/verktygsladan hittar du tips om följande böneverktyg:

 • Att be Psaltaren
 • Kristen meditation
 • Att be kreativt
 • Att leva i Gud närvaro
Ladda ner: Video: HD (2,22GB)  /  SD (665MB) Studieguiden som PDF