Kontemplation | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Avsnitt 6: Kontemplation

”På jorden så som i himlen.” Det här avsnittet handlar om hur vår relation med Gud kan berikas när vi sitter tysta i Guds närvaro

Se avsnitt
Ladda ner: Video: HD (2.5GB)  /  SD (650MB) Studieguiden som PDF

Studieguide smågrupper

1. Inledning

5 minuter

Nyckelvers
”På jorden så som i himlen.”
Matt 6:10, ekumeniska versionen
 • Veckans tema: Det här avsnittet handlar om hur vår relation kan berikas när vi sitter tysta i Guds närvaro.
 • Inled med bön.

2. Se videon

25 minuter

Bibeltexter:
Ps 19, Ps 62, Ps 46, 1 Tess 5, Matt 6:6, Ps 1 

Sammanfattning 

 • Kontemplation är att tyst njuta av Guds kärleksfulla närvaro. 
 • Den kontemplativa resan har tre faser: 

Meditation: ”jag och Gud” 

Kontemplation: ”Gud och jag”

Gemenskap: ”bara Gud”


3. Samtala om videon

15 minuter

Om ni är fler än tio deltagare, dela upp er i mindre grupper och samtala om videon utifrån följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest givande eller mest utmanande i videon?
 • Vad är din spontana reaktion på kontemplativ bön? Tycker du det låter spännande, skrämmande eller tråkigt?

”Det handlar inte om hur mycket vi gör utan om hur mycket kärlek vi lägger in i det vi gör.” 

 • På vilket sätt utmanar det här citatet av moder Teresa vår kulturs attityd till socialt arbete och hjälpinsatser? 
 • Det kan vara svårt att ta sig tid att stanna upp och kontemplera Gud. Vilka konkreta steg skulle du kunna ta för att växa i den här typen av bön? 

4. Öva

15 minuter

Stilla er som grupp för att praktisera kontemplation:

”Vi försöker fokusera vårt sinne helt på Jesus.”

Uppmuntra alla i gruppen att sitta bekvämt och tyst och stilla sig. Föreslå att var och en använder en bibeltext, till exempel Ps 19, som utgångspunkt för att tyst kontemplera Gud.

Kom ihåg att syftet den här gången är er individuella kommunikation med Gud, inte att ni ska be tillsammans. Sprid gärna ut er om det är möjligt och ta god tid på er. Som avslutning vill ni kanske dela era tankar om hur ni upplevde stunden.

Verktygslådan Följande böneverktyg hittar du på: Kontemplation

På bonekorsen.se/verktygsladan hittar du tips om följande böneverktyg:

 • Tyst bön
 • Att göra en endagsretreat
 • Att göra en pilgrimsvandring
Ladda ner: Video: HD (2.5GB)  /  SD (650MB) Studieguiden som PDF