Förbön | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Avsnitt 4: Förbön

”Låt ditt rike komma.”

I det här avsnittet studerar vi kraften i och vikten av att be för andras behov.

Se avsnitt
Ladda ner: Video: HD (2,3GB)  /  SD (1,2GB) Studieguiden som PDF

Studieguide smågrupper

1. Inledning

5 minuter

Nyckelvers
”Låt ditt rike komma.”
Matt 6:10, ekumeniska versionen
 • Veckans tema: I det här avsnittet studerar vi kraften i och vikten av att be för andras behov.
 • Inled med bön. 

2. Se videon

20 minuter

Bibeltexter 
2 Krön 7:13–14, 2 Mos 17:8–13, 1 Mos 18:22–33 

Sammanfattning 

 • När Guds folk går in i förbön griper Gud in.
 • Vår fria vilja är kraftfull.
 • Fyra steg i förbön: Bli informerad (få fram fakta), bli inspirerad (finn Guds löften), bli indignerad (förlös framtiden) och bli fler (förenas med andra i bön).

3. Samtala om videon

20 minuter

Om ni är fler än tio deltagare, dela upp er i mindre grupper och samtala om videon utifrån följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest givande eller mest utmanande i videon?
 • Hur känner du inför förbön – tycker du det är något som kommer naturligt eller känns det mer som en utmaning?

”Vår fria vilja är kraftfull; den kan förlösa eller begränsa Guds syften.” 

 • Hur påverkar detta vårt sätt att komma inför Gud i förbön? 
 • Har du någon gång känt att du verkligen behövde be för något eller någon? Vad hände då? 

”Bön är inte att få Gud att säga Amen till min vilja. 
Bön är att säga Amen till Guds vilja för mitt liv.”

 • Hur skulle det konkret se ut för dig om du bad utifrån det här perspektivet under den kommande veckan?

4. Do it

15 minuter

Be tillsammans som grupp för ert sammanhang, er stad eller ert land eller för enskilda personer. Följ de fyra stegen som Pete tog upp:

 1. Bli informerad (få fram fakta): Vilka utmaningar finns just nu för dessa personer eller situationer? Utgå från medias rapporter eller personlig kännedom. Som ledare vill du kanske leta fram några aktuella böneämnen i förväg.
 2. Bli inspirerad (finn Guds löften): Vad säger Gud om den här saken? Bjud in den helige Ande att tala in i den situation som ni ber för.
 3. Bli indignerad (förlös framtiden): Låt situationen beröra er och be ärligt och frimodigt utifrån era tankar och känslor för den förändring ni vill se.
 4. Bli fler (förenas med andra i bön): Välj själva om ni till exempel vill be högt alla på en gång eller om ni vill stå eller sitta i en cirkel och be i tur och ordning så alla får chans att be och bli hörda.

Verktygslådan Följande böneverktyg hittar du på: Förbön

bonekorsen.se/verktygsladan hittar du tips om följande böneverktyg:

 • Att leda ett bönemöte som inte är tråkigt
 • Förbön vid stora kriser
 • Cirkelbön
Ladda ner: Video: HD (2,3GB)  /  SD (1,2GB) Studieguiden som PDF