Lyssnande | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Avsnitt 7: Lyssnande

”Ge oss i dag det bröd vi behöver.” I det här avsnittet går vi igenom konkreta sätt att lära oss höra Guds röst.

Se avsnitt
Ladda ner: Video: HD (2.5GB)  /  SD (650MB) Studieguiden som PDF

Studieguide smågrupper

1. Inledning

5 minuter

Nyckelvers

”Ge oss i dag det bröd vi behöver.”
Matt 6:11, ekumeniska versionen

 • Veckans tema: I det här avsnittet går vi igenom konkreta sätt att lära oss höra Guds röst.
 • Inled med bön.

2. Se videon

20 minuter

Bibeltexter:
1 Sam 3:1–10

Sammanfattning:

 • Vi är skapade till att vandra och tala med Gud.
 • Sakta ner, Mjukna.
 • När du lyssnar till Gud, kom ihåg ABS: Andras råd, Bibeln, Sunt förnuft.

3. Samtala om videon

20 minuter

Om ni är fler än tio deltagare, dela upp er i mindre grupper och samtala om videon utifrån följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest givande eller mest utmanande i videon?
 • Skulle du beskriva att du hör Guds röst som ”wi-fi”, ”mobiltelefon” eller ”snigelpost”? Tycker du att det brukar vara uppenbart att Gud talar till dig?

Pete nämnde att vi alla hör Gud på olika sätt: 

Det är okej att höra Gud så som han har skapat dig.” 

 • Upplever du att du hör Guds röst på ett specifikt sätt? I så fall hur?

Pete föreslog två sätt för oss att bli bättre på att höra Guds röst:

”Sakta ner”

 • Vilka konkreta steg kan du ta den här veckan för att avsätta tid för att lyssna till Gud?

”Mjukna”

Om ni är fler än tio deltagare, dela upp er i mindre grupper och samtala om videon utifrån följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest givande eller mest utmanande i videon?
 • Skulle du beskriva att du hör Guds röst som ”wi-fi”, ”mobiltelefon” eller ”snigelpost”? Tycker du att det brukar vara uppenbart att Gud talar till dig?

Pete nämnde att vi alla hör Gud på olika sätt: 

Det är okej att höra Gud så som han har skapat dig.” 

 • Upplever du att du hör Guds röst på ett specifikt sätt? I så fall hur?

Pete föreslog två sätt för oss att bli bättre på att höra Guds röst:

”Sakta ner”

 • Vilka konkreta steg kan du ta den här veckan för att avsätta tid för att lyssna till Gud?

”Mjukna”

 • Hur kan vi uppmuntra varandra att ”bevara våra hjärtan mjuka” mitt i vår hektiska vardag?

4. Öva

15 minuter

Öva er på att lyssna till Gud tillsammans. Här är ett par förslag på hur ni kan göra det. Välj det som passar bäst för gruppen:

Dela in er i ännu mindre grupper med bara tre personer och lyssna tillsammans in Gud för en person i taget i dessa grupper. Påminn alla om att använda ”ABS” för att bedöma allt som ni upplever att Gud säger!

Gör Lectio Divina tillsammans som grupp. Ett textförslag är Jesu undervisning i Matt 5:13–16.

Kom ihåg stegen:

Läs texten – lägg grunden

Utforska texten – var kreativ

Be texten – inled samtalet

Njut av texten – gläd dig

Läs mer om böneverktyget Lectio Divina i Verktygslådan. Där finns det utförligare instruktioner om att göra Lectio Divina som grupp.

Verktygslådan Följande böneverktyg hittar du på: Lyssnande

På bonekorsen.se/verktygsladan hittar du tips om följande böneverktyg:

 • Att be med tungomål
 • Lectio Divina
 • Att föra en bönedagbok
 • Föräldraskap och bön
Ladda ner: Video: HD (2.5GB)  /  SD (650MB) Studieguiden som PDF