Andlig krigföring | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Avsnitt 8: Andlig krigföring

”Rädda oss från det onda.” I det här avsnittet tar vi upp olika sätt att be för att Guds rike ska komma när vi står i en andlig strid.

Se avsnitt
Ladda ner: Video: HD (2.5GB)  /  SD (932MB) Studieguiden som PDF

Studieguide smågrupper

1. Inledning

5 minutes

 Nyckelvers 
”Rädda oss från det onda.” – Matt 6:13, ekumeniska versionen
 • Veckans tema: I det här avsnittet tar vi upp olika sätt att be för att Guds rike ska komma när vi står i en andlig strid.
 • Inled med bön.

2. Se videon

25 minutes

Bibeltexter 
Ef 6:11-14 

Sammanfattning 

 • Bibeln är tydlig md att vi står i en andlig strid.
 • Jesus talade till en kultur där det fanns olika världsbilder.
 • Kom ihåg Guds vapenrustning.
 • Be fram segern, Lev ut segern, Predika segern.

3. Samtala om videon

20 minutes

Om ni är fler än tio deltagare, dela upp er i mindre grupper och samtala om videon utifrån följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest givande eller mest utmanande i videon?
 • Hur förhåller du dig själv till andlig krigföring: känner du mest igen dig i saddukéerna, esséerna eller fariséerna?
 • Hur hittar vi en bra balans mellan att se realistiskt på den andliga striden och samtidigt ha blicken fäst på Jesus?

”När vi ber att Guds rike ska komma gör vi det därför att det inte kommer automatiskt. Vi måste be fram det.”

 • Hur påverkar denna sanning vårt sätt att gå in i andlig krigföring?
 • Vilka fästen – girighet, arrogans eller annat – kan du urskilja i ditt hem, på ditt arbete eller i ditt närområde? Vilka steg skulle du kunna ta för att aktivt välja att leva i ”motsatt ande” den här veckan?

4. Öva

10 minutes

Titta tillbaka på de mål ni satte upp i början av Bönekursen om att växa i bön och i relationen med Gud.

Uppmuntra alla att dela någonting som de har lärt sig under kursen och kommer att bära med sig i sin vardag.

Verktygslådan Följande böneverktyg hittar du på: Andlig krigföring

bonekorsen.se/verktygsladan hittar du tips om följande böneverktyg:

 • Att ta på sig Guds vapenrustning
 • Att fasta
 • Att göra en bönevandring
Ladda ner: Video: HD (2.5GB)  /  SD (932MB) Studieguiden som PDF