Obesvarad bön | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Avsnitt 5: Obesvarad bön

”Låt din vilja ske.” I det här avsnittet pratar vi om utmaningarna med obesvarad bön och hur vi bäst hanterar dem.

Se avsnitt
Ladda ner: Video: HD (2,3MB)  /  SD (680MB) Studieguiden som PDF

Studieguide smågrupper

1. Inledning

5 minuter

 Nyckelvers
”Låt din vilja ske.” Matt 6:10, ekumeniska versionen 
 • Veckans tema: I det här avsnittet pratar vi om utmaningarna med obesvarad bön och hur vi bäst hanterar dem.
 • Inled med bön.

2. Se videon

25 minuter

 Bibeltexter 
Mark 14:32–36, Dan 3, Rom 5:3–5 

Sammanfattning 

 • Bibeln är uppriktig om obesvarad bön – brottningskampen är en del av vår tro.
 • Guds värld, Guds krig, Guds vilja.
 • Guds tystnad är inte samma sak som Guds frånvaro.

3. Samtala om videon

20 minuter

Om ni är fler än tio deltagare, dela upp er i mindre grupper och samtala om videon utifrån följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest givande eller mest utmanande i videon?
 • Hur har obesvarad bön påverkat din relation med Gud?
 • Har du upplevt Guds tystnad/frånvaro under olika perioder i livet och i tron? Hur reagerade du i de perioderna?

Pete säger: ”Brottningskampen är en del av vår tro.” 

 • Hur tror du att vi som gemenskaper kan bli bättre på att hantera både det faktum att det finns obesvarade böner och utmaningarna med dem?
 • Hur kan vi uppmuntra varandra till trofasthet och inte bara till tro?

4. Öva

10 minuter

Pete säger: ”Även när vi inte förstår kan vi lita på Gud.” Ta er tid att stanna upp, bli stilla och på nytt överlåta er till att lita på Gud tillsammans som grupp. 

Kanske vill ni sätta på lite lovsångsmusik och bara sitta och reflektera över det ni hört under videon och samtalen. Om det här är ett särskilt svårt ämne för någon vill kanske du som ledare eller ni som grupp be specifikt för den situationen eller läsa en klagopsalm tillsammans (se Verktygslådan: Att sörja och klaga).

Verktygslådan Följande böneverktyg hittar du på: Obesvarad bön

På bonekorsen.se/verktygsladan hittar du tips om följande böneverktyg:

 • Överlåtelsebön – att välja Guds vilja
 • Att sörja och klaga
Ladda ner: Video: HD (2,3MB)  /  SD (680MB) Studieguiden som PDF