Varför ska man be? | Bönekursen - Bönekursen

Menu

Avsnitt 1: Varför ska man be?

”Herre, lär oss att be” I det här första avsnittet av Bönekursen pratar vi om bönens betydelse och de olika teman vi kommer att ta upp under kursen.

Se avsnitt
Ladda ner: Video: HD (2,11GB)  /  SD (656MB) Studieguiden som PDF

Studieguide smågrupper

1. Inledning

5 minuter

Nyckelvers
”Herre, lär oss att be” – Luk 11:1
 • Veckans tema: I det här första avsnittet pratar vi om bönens betydelse och de olika teman vi kommer att ta upp under kursen.
 • Inled med bön

2. Se videon

20 minuter

Bibeltexter
Luk 11:1–4 (Bibel 2000), Matt 6:6–6 (The Message på svenska), Rom 8:26–27 (SFB15)

 • Vi kan be Jesus om hjälp att han ska lära oss be.
 • Bön är som en verktygslåda – det finns många olika sätt att be.
 • Be enkelt. Be uppriktigt. Fortsätt be
Sammanfattning

3. Samtala om videon

20 minuter

Om ni är fler än tio deltagare, dela upp er i mindre grupper och samtala om videon utifrån följande frågor:

 • Vad tyckte du var mest givande eller mest utmanande i videon? 
 • Vad tycker du är svårt med bön? Vad tycker du är enkelt? Varför tror du att bön ofta kan kännas svårt eller jobbigt? 

Pete säger att det bästa råd han fått är: ”Be enkelt. Be uppriktigt. Fortsätt be.” 

Be enkelt: ”Ditt böneliv är som allra bäst när det är som allra enklast.”

 • Vad brukar du mest prata om med Gud?  

Be uppriktigt: ”Spela inte teater inför Gud.” 

 • Känner du att du behöver bete dig på ett visst sätt när du ber? 
 • Varför eller varför inte?

Fortsätt be: ”Ge inte upp för tidigt.”

 • Tycker du det är svårt att fortsätta be utan att tröttna?  
 • Hur kan vi uppmuntra oss själva och andra att fortsätta be?

4. Öva

15 minuter

Låt alla i gruppen dela ett mål de har för hur de kan växa i bön och i relationen med Gud under Bönekursen. Uppmuntra alla att skriva ner målet så ni kan titta tillbaka på målen i slutet av kursen. Avsluta med bön.


Verktygslådan Följande böneverktyg hittar du på: Varför ska man be?

bonekorsen.se/verktygsladan hittar du tips om följande böneverktyg:

 • How to pray the Lord’s prayer (Att be Herrens bön)
 • How To have a Quiet Time (Att ha en andaktsstund)
 • How to pray The Examen (Att be Examen)
Ladda ner: Video: HD (2,11GB)  /  SD (656MB) Studieguiden som PDF